Autoškola - testy 2012 - Ministerstvo dopravy

Znáte to, nervozita s testů vás neprovází jen na klasické škole, ale také na té řidičské. Před závěrečnými jízdami vás tak autoškola potrápí ještě zkouškou z vědomostí pravidel silničního provozu, které vypracovává Ministerstvo dopravy. Testy 2012 naleznete jako každý rok na adrese http://etesty.mdcr.cz

Od 1. července 2006 došlo ke změně metodiky a nejen testy 2012 jsou prováděny kompletně elektronickou formou. Autoškola by vás na ně měla připravit, ale Ministerstvo dopravy poskytuje také ukázky toho co vás čeká.

Právě na výše uvedeném webu, který Ministerstvo dopravy provozuje, stačí dole v levém menu zvolit v sekci Cvičná zkouška potřebnou skupinu pro řidičské oprávnění, o které usilujete. Pokud tedy děláte řidičák na osobní automobil, zvolíte skupinu B. Nyní se již spustí aplikace s testy 2012, jejichž vyzkoušení vám již nejspíše nabídla také autoškola v rámci teoretické části výuky. Rozhraní, které vidíte na webu, bude naprosto totožné s tím, které uvidíte u ostré zkoušky. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že otázky u ostrého testu jsou naprosto totožné s těmi na webu, takže pokud si uděláte cvičný test několikrát za sebou, není možné abyste to nezvládli.