Překvapení - kupon na soutěž

Známý týdeník používá pro odesílání tajenek z křížovek na svých stranách Soutěžní kupon. Existuje také verze Speciál, která pak slouží pro odesílání tajenek speciálů týdeníku Překvapení. Jak jej správně vyplnit se dozvíte na webu www.prekvapeni.cz

V záhlaví máte dva odkazy, kterými se dostanete k formuláři pro Soutěžní kupon nebo Soutěžní kupon Speciál. Nejprve vyplníte údaje, aby vás bylo možno kontaktovat. Tato nutnost odpadá, pokud se na webu týdeníku Překvapení zaregistrujete, pak totiž stačí vyplnit tyto údaje pouze jednou, příště se už jen jednoduše přihlásíte.

Po vyplnění kontaktních údajů vyberete z rolovací nabídky číslo časopisu, na který chcete odeslat tajenku vyluštěné křížovky. Vyplňte také správný název časopisu, ze kterého křížovka je a poté již vepište vaše tajenky. Pro fanoušky křížovek je dobré vědět, že týdeník Překvapení nabízí také možnost luštění křížovek on-line prostřednictvím svého webu.